ລະບົບບູມຕີນ

 • LEHO Pedestal Boom Breaker Systems

  LEHO Pedestal Boom Breaker Systems

  ລະບົບ LEHO Pedestal boom ມີສອງປະເພດ:

  ປະເພດຫມຸນເຕັມທີ່ມີມຸມຫມຸນຂະຫນາດໃຫຍ່ສໍາລັບສະຖານທີ່ເຮັດວຽກຂະຫນາດໃຫຍ່.

  ປະເພດ swing ທີ່ງ່າຍຕໍ່ການເຮັດວຽກຢູ່ໃນບ່ອນເຮັດວຽກຂະຫນາດນ້ອຍຫຼືບ່ອນເຮັດວຽກໃຕ້ດິນ.

  ເຄື່ອງຈັກທັງຫມົດແມ່ນການອອກແບບຄໍາສັ່ງຕາມສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ;