NTP-Couplings

  • NTP Couplings NTP10, 20, 30

    NTP Couplings NTP10, 20, 30

    Coupling NTP10, 20, 30 ແມ່ນ Couplings ທີ່ເຫມາະກັບທຸກປະເພດຂອງອຸປະກອນແລະເຄື່ອງຈັກ.

    ຂໍ້ຕໍ່ໄດ້ຖືກຕັດຈາກເຫຼັກກ້າທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງເພື່ອໃຫ້ມີຊີວິດຊີວາທີ່ດີທີ່ສຸດ.