ເຄື່ອງຕັດຂະໜາດນ້ອຍສຳລັບຜະລິດຕະພັນໂລຫະອ່ອນ, ຜະລິດຕະພັນພາດສະຕິກ, ສິ່ງເສດເຫຼືອໃນເຮືອນຄົວ, ກະດາດໄມ້/ເຄື່ອງຂັດຂີ້ເຫຍື້ອ/ເຄື່ອງປັ່ນປ່ວນ/