ກາບຄູ່

  • Cross Couplings / Excavator Quick Coupling

    Couplings ຂ້າມ / Excavator Quick Couplings

    -Cross S-Couplings ທີ່ມີທາງລຸ່ມຊື່ສໍາລັບການຕິດຕັ້ງໃສ່ອຸປະກອນສໍາລັບເຄື່ອງຂຸດ.

    - ວົງເລັບເຫຼັກທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງແມ່ນໃຫ້ຊີວິດການໃຊ້ງານທີ່ດີທີ່ສຸດ.

    -S30/150;S30/180;S40;S45;S50;S60;S70;S80